Konkursa nolikums

Daugavas Vanagu organizācija
izsludina globālu latviešu jaunatnes radošo darbu konkurss internetā

Vēstule Gunāram Astram

Daugavas Vanagi izsludina darbu pieņemšanas termiņa pagarinājumu literārajam konkursam “Vēstule Gunāram Astram”. Brīvā formā rakstītus darbus iespējams iesniegt līdz 2011.gada 1.decembrim, iesūtot tos uz e-pasta adresi vestule.g.astram@gmail.com.

Konkursu veltīs Latvijas brīvības un tautas tiesību cīnītājam Gunāram Astram.
Viņam 2011. gada 22.  oktobrī būtu 80 !

Konkursu īstenos sadarbībā ar Pasaules brīvo latviešu apvie­nību, Latvijas Okupācijas muzeju, Latvijas Valsts arhīvu, EP Informācijas biroju Rīgā, Valsts Izglītības Satura centru un Talsu Valsts ģimnāziju.

Konkursa Nolikums

Konkursa mērķis:

  1. Iepazīties ar nevardarbīgās pretestības kustību Latvijas okupācijas 1945 – 1991 gados.
  2. Saprast Latvijas 18. novembra valstisko ideju un Trešās Atmodas no­tikumus.
  3. Būt Latvijai – būt latviešu tautai.

Konkursa dalībnieki:

Konkursā piedalīties aicināti 9. – 12. klašu skolēni un studējošie, strādājošā latviešu jaunatne līdz 25 g., kas vēlas gata­vot radošu darbu internetā – Vēstule Gunāram Astram. Konkursa dalībnieki var gatavot darbu patstāvīgi, kā arī izmantot kon­sultantu.

Konkursa norise:

Visiem konkursa dalībniekiem sagatavotos darbus jāiesūta Guntim Brencānam vestule.g.astram@gmail.com  laikā no 2011. gada 15. septembra līdz 22. oktobrim
Konkursa dalībniekiem ārvalstīs sekos papildus norādes internetā – www.pedejaisvards.lv
Dalībnieks, kas gatavo – Vēstule Gunāram Astram – tēmas ietvaros iz­vēlas pats savu tematu vai ari kādu no piedāvātajām:

–       Gunāra Astras „Pēdējais vārds” 1983.g. decembra prāvā:  „Es ticu, ka šis laiks izgaisis kā ļauns murgs”
–       „Mums noteikti jāuzvar un mēs uzvarēsim” / Gunārs Astra/
–        „… es nāku no mazas tautas un tajā es aiziešu rīt. Kā latvietis caur un cauri un mani nepārkrustīs” /K. Skujnieks /
–       „Līdzcilvēk, ko tu vari man dot ? Ko tu vari no manis iemantot?” / K. Skujnieks/
–       Trimdas latviešu loma nevardarbīgās pretestības norisēs Latvijas okupācijas gados

Vēstule Gunāram Astram ir katra konkursa dalībnieka personīgs veltījums brīvības cīnītājam, kurš 19 gadus ir pavadījis Gulaga nometnēs. Rakstītājs atskatās Latvijas okupācijas “tumšajos laikos” / 1945 – 1987 / un Trešās Atmodas notikumos / 1989 – 1991 /, pievēršoties arī latvie­šu tautas rītdienai.

Darbam jāatbilst šādām prasībām:

Darbam ir jābūt datora salikumā / burtu izmērs 12, intervāls 1,5, Times New Roman, atstarp no katras malas 2 cm, vienā lappusē ap 1800 – 2000 burtu.
Darba apjoms 2 -4lappuses. Izmantotie avoti – dokumentālie darbi, publicistika u.c. norādāmi teksta beigās / apjomā netiek ieskaitīti /.
Darba titullapā autors norāda: konkursa tēmu, darba tēmu, vārdu, uzvārdu, vecumu, skolas klasi, tālruņa numuru, e-pasta adrese, darba konsultanti  – ja tāds ir.
Darbam jāpievieno apliecinājums, ka autors iesniedz oriģināldarbu.
Darbi iesūtāmi no 2011.gada 15. septembra līdz 2011.gada 22. oktobrim uz adresi:vestule.g.astram@gmail.com
Prasībām neatbilstoši darbi netiks vērtēti.

Konkursa Žūrija:

Žūriju veido PBLA, LOM, LVA, EP, Talsu valsts ģimnāzijas un Daugavas Vanagu organizācijas pārstāvji.
Vērtējamos darbus iedalīs divās grupās:

  1. 9. – 12. klases skolnieki.
  2. studējošā / strādājošā jaunatne līdz 25 g.

Katras grupas labākie autori saņem atbilstošas balvas un atzinības rakstus. Būs arī pārsteiguma balvas.

Lūdzu sekot informācijai internetā un laikrakstos.

Konkursa balvu fonds:

Projekta noslēgumā konkursa dalībniekiem paredzētas balvas par izci­lāko veikumu, kā ari atzinības balvas un raksti.
Tiks pasniegta EP deputātes Ineses Vaideres simpātiju balva.
Balvu fonda izveidošanai konkursa iniciatori piesaistīs projektā jaunatnes darba atbalstītājus Latvijā un ārvalstīs.

Publikācijas:

Konkursa organizatori patur tiesības darbus izmantot pēc saviem ieska­tiem. Darbi nedrīkst būt iepriekš publicēti.
Konkursa nobeiguma sarīkojums paredzēts 2011. gada novembrī Rīgā. Tuvākas norādes sekos internetā un laikrakstos.
Līdzīgi Gunāra Astras piemiņas sarīkojumi 2011. gada paredzēti arī ārvalstīs, piedaloties šo zemju konkursa dalībniekiem.

Konkursa organizētāji:

Ilze                  Jozēna                       –           DV CV Jaunatnes nozares vadītāja
Jānis              Andersons                –           PBLA pārstāvniecība Rīgā
Guntis            Brencāns                  –           Konkursa darbu koordinators
Imants           Balodis                      –           DV CV JN projekta vadītājs

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s