Apritēs trīsdesmit gadi

Šogad apritēs trīsdesmit gadi, kopā 1983. gada 15. decembrī notika politiskā tiesas prāva pret mūsu visu brīvības un tiesību cīnītāju Gunāru Astru. Viņa PĒDĒJAIS VĀRDS kļuva par latviešu demo­krātiskās opozīcijas manifestu.

Tā ir spilgtākā un pazīstamākā laikmeta liecība un apsūdzība padomju režīmam ar ko Gunārs Astra ir godam izpelnījies būt vadoša personība cīņā pret latviešu tautas apspiedējiem.

Lai Izgaismotu Gunāra Astras personību un izvirzītu tā laikmetu plašākā diapazonā, tagad tiek izsludināts konkurss:
Gunārs Astra un viņa līdzgaitnieku / laikabiedru loma Latvijas ne­atkarības atjaunošanā.

Rīkotāji sagaida pētnieciskus apcerējumus par Gunāra Astras dzī­vi, ģimeni, ideāliem, idejām, laika un likteņa biedriem, apsūdzētā­jiem un ieslodzītājiem.

Darbu vērtējumi, kritēriji

  1. Atbilstība tēmai un darba struktūra / kompozicionālais risinājums.
  2. Darba pamatdomas / mērķi, uzdevumi / formulējums.
  3. Satura atbilstība paša autora izvirzītajai pamatdomai.
  4. Izmantoto avotu un literatūras izvēle / arhīvu un muzeju krājumu materiāli, publicēti un nepublicēti dokumenti, grāmatas, publikācijas presē, interneta resursi, informatīvi attēli, paša autora pierakstītas atmiņas no cilvēkiem, kuri pazina Gunāru Astru vai citus viņa laikabiedrus – nevardarbīgās pretošanās kustības dalībniekus, ka arī cilvēkus, kuri raksturoja tā laika apstākļus padomju okupācijas gados.
  5. Prasme strādāt ar izvēlētajiem avotiem un literatūru, spēja analizēt atrodamo informāciju un citātu izvēles mērķtiecību.
  6. Domos patstāvīgums un personiskums, izdarītie secinājumi.

—————————————————————
Darbus vērtēs pēc 70 punktu skalas. Vērtēšanas kritēriji / skala no 5 līdz 15 punktiem /. Darba augstākais vērtējums – 70 punkti,

2013. gada 1.maijā

Gunārs Astra – konkursa plakāts

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s