Gunāra Astras konkurss

Daugavas Vanagu organizācija

Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu, Latvijas Okupācijas muzeju, Pasaules Brīvo Latviešu apvienību un Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā izsludina pētniecisko darbu konkursa A T KĀ R T O J U M U.

Gunāra Astras un viņa līdzgaitnieku / laikabiedru loma Latvijas neatkarības atjaunošanā.

DV organizācijas Gunāra Astras piemiņas fonda mērķis :

 • godināt mūžībā aizgājušā Latvijas brīvības un latviešu tautas tiesību cīnītāja Gunāra Astras piemiņu.

Konkursa nolikums

Konkursa mērķis:

 • sakopot un izdot rakstu krājumu, kas atspoguļotu latviešu tautas un Latvijas valsts idejai lojālu cittautiešu gājumu pretim Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanai. Šajā grāmatā ievietos arī konkursa dalībnieku labākos darbus.

 Konkursa uzdevums:

 • izvērtēt Gunāra Astras un viņa līdzgaitnieku / laikabiedru (citu disidentu) lomu nevardarbīgās pretošanās kustībā okupācijas varai Latvijā.

Vēstures posmi un temati:

 • laiks no 1962.g. līdz 1976.g.
  Gunāra Astras un viņa līdzgaitnieku / laikabiedru tiesāšana. Ieslodzījums Mordovijas sodu nometnēs un tikšanās ar saviem līdzgaitniekiem / laikabiedriem, kā arī citiem baltiešu brīvības cīnītājiem. Dzīves apstākļi okupētajās Baltijas valstīs tolaik.

 • laiks no 1977.g. līdz 1983.g.
  Gunāra Astras atgriešanās Latvijā. Viņa vērojumi un pretpadomju darbība šajā periodā. Kā šajā laikā veidojās G. Astras uzskati, kas vēlāk izpaudās viņa „Pēdējā vārdā” 1983.gada 15. decembra tiesas prāvā.

 • laiks no 1984.g. līdz 1987.g.
  Gunāra Astras „Pēdējā vārda” ietekme uz Trešo atmodu Latvijā. G. Astra atkal Mordovijas soda nometnē. 1987. gada 14. jūnijs Bastejkalnā un pie Brīvības pieminekļa. Parakstu vākšana un G. Astras atbrīvošanas komisijas atklātās vēstules M.Gorbačovam un LPSR Rakstnieku savienībai. Žurnāla “Auseklis” 1.numura saturs1987.g. septembrī.

 • laiks no 1988.g. līdz mūsdienām.
  Gunāra Astras atbrīvošana no apcietinājuma. Saslimšana un mīklainā nāve Ļeningradā 1988.gada 6. aprīlī. G.Astras bēres kā tautas manifestācija1988.gada 19. aprīlī. DV organizācijas Gunāra Astras piemiņas fonda izveide un PBLA Tautas balva 1989.gadā. G. Astras piemineklis Meža kapos un piemiņas plāksne pie Rīgas apgabaltiesas nama, kā arī viņa piemiņas iemūžināšana citos veidos.

 • Pētījumā iekļaujamas „Pēdējā vārda” tēzes par latviešu valodu, rusifikāciju, industrializāciju u.c. Uzticība Latvijas valstiskās neatkarības idejai un ticība, ka „ļaunais murgs izgaisīs”.

Konkursa dalībnieki:

 • Aicinājumu piedalīties konkursā izziņos studentiem visās akreditētajās Latvijas augstskolās un Latvijas jaunatnei.

Darba noformējums;

 • zinātniski pētnieciskais darbs tiek noformēts: darba pamatteksts 20 – 25 lappuses / A4 formāts /, darbam jābūt datorsalikumā / burtu izmērs – 12, intervāls 1,5, Times New Roman, atstarpe no katras malas 2 cm / vienā lappusē 1800 – 2000 burtu.
 • Darba titullapā autors norāda konkursa tematu, darba tēmu, vārdu, uzvārdu, vecumu, adresi, tālruņa numuru un e-pastu.

Konkursu izsludinās:

 • No 2013. gada 01. maija.

Pieteikšanās:

Darbu iesniegšanas termiņš:

 • līdz 2013.gada 15. novembrim, nosūtot to uz e-pasta adresi: konkurss.astra@gmail.com

Konkursa Žūrija, organizētāju ieteikumi:

 • Raitis Ābelnieks – DV, Inese Kalniņa – LNA, Jānis Andersons – PBLA, Ivars Švānfelds – LOM, EP deputāti Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis un Inese Vaidere un Jānis Keruss – LU pārstāvis.

Publikācijas:

 • konkursa organizatori patur tiesības darbus izmantot pēc saviem ieskatiem. Darbi nedrīkst būt iepriekš publiskoti.

Konkursa Mājas lapa:

Jaunāko informāciju par konkursu saņems un ievietos DVCV Jaunatnes nozares vadītājs Indulis Bērziņš: e-pasts: indulis@latviesi.com

Projekta finansiālais nodrošinājums:

 • projekta pamatā ir privātpersonu, studentu un citu organizāciju darbinieku, kā arī Žūrijas brīvprātīgs darbs. Finansiālo nodrošinājumu dažādiem pasākumiem un speciāliem uzdevumiem kārto projekta vadītājs.

Balvu fonds:

 • pirmo trīs vietu ieguvēji saņems naudas balvas: 1.vieta – Ls 250,- , 2.vieta – Ls 150,- un 3.vieta – Ls 100,- .
 • Paredzētas speciālās, pārsteiguma un atzinības balvas. Konkursa noslēguma sarīkojumā, 2013.gada 14./15. decembra nedēļas nogalē, atceroties Gunāra Astras PĒDĒJA VĀRDA 30 gadi.

Konkursa iniciatori:

 • DVCV Jaunatnes nozare, DV Vācijā, DV Kanādā Toronto nodaļa.

Konkursa līdzorganizatori:

 • PBLA, LOM, LNA, EP Informācija birojs Rīgā, LU un LZA.

Konkursa atbalstītāji:

Gunāra Astras piemiņas fonds, DVF Anglijā, DV Vācijā, DV Zviedrijā, DV Kanādā, DV ASV, DV Austrālijā.

2013.gada 20.aprīlī
Imants Balodis – DV Gunāra Astras piemiņas projekta vadītājs.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s